Έρευνα και ανάπτυξη (R&D)
νέων τροφίμων

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της έρευνας και της ανάπτυξης νέων, καινοτόμων τροφίμων για λογαριασμό των επιχειρήσεων, με την συνεργασία και ερευνητικών φορέων όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Για την υλοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης, ως κοινοπραξία (consortium) πλέον, υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης σε αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και με την έγκριση που προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού για λογαριασμό της επιχείρησης.

Δείτε εδώ, τη δημιουργία καινοτόμου, εκτός ψυγείου τυριού σε λάδι με βότανα (αυθεντικό τυρί Μυτιλήνης)