Μελέτες & συμβουλευτική
για πιστοποιήσεις

Η τεχνογνωσία μας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των
τροφίμων, της μικροβιολογίας και της βιοχημείας, μπορεί να σας
βοηθήσει να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε τα πιο ολοκληρωμένα και
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και
διαχείρισης της ποιότητας, φέρνοντας στην εταιρία σας ασφάλεια και
αναγνώριση ποιότητας.

Αναλυτικά, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για πιστοποιήσεις κατά:

  • ISO 22000, BRC, FSSC, IFS, GLOBAL G.A.P
  • ISO 9001
  • ISO 14000