Συμβουλευτική στην υγιεινή και
ασφάλεια των τροφίμων

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων ασχολείται με ιδιαίτερη επιτυχία στην
μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος διασφάλισης της
υγιεινής των τροφίμων.
Αναλυτικά,παρέχεται υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας τροφίμων σε
επιχειρήσεις:

  • Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας
  • Κρέατος και προϊόντων του
  • Ιχθύων και ιχθυηρών
  • Μελιού