Υπηρεσίες μυοκτονίας,
απεντόμωσης και απολύμανσης

Σχεδιάζεται πρόγραμμα προστασίας της κάθε επιχείρησης από
παράσιτα (τρωκτικά, έντομα κλπ.) και μικροοργανισμούς (μικρόβια,
μύκητες κλπ.), σε μόνιμη βάση.
Το ανθρώπινο δυναμικό διενεργεί τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές
σκευασμάτων. Τα συνεργεία με πεπειραμένους και ειδικούς γεωπόνους
που είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε κάθε είδους μόλυνση, σε κάθε
επαγγελματικό ή οικιακό χώρο, λύνουν οριστικά το πρόβλημά σας με
πρωτοποριακέςλύσειςστους τομείς τηςμυοκτονίας, απεντόμωσης και
απολύμανσης.